Leren over standaarddeviatie en residuen

ja

Leren over standaarddeviatie en residuen

De voorspelde of verwachte waarden in een verklarend of regressiemodel vóór t kunnen de y-aswaarden worden genoemd. "X" omdat dit de werkelijke uitkomst of onafhankelijke variabele is in de modelvergelijkingen, en een "hoed" (circumflex) verschijnt boven de naam van de variabele om een schatting aan te geven. Dit wordt vaak gebruikt bij het berekenen van het gemiddelde kwadraat van de resterende variantie of de standaarddeviatie.

Voor de analyse van relaties tussen twee variabelen wordt de eerste vergelijking de afhankelijke variabele of berusting genoemd, terwijl de tweede vergelijking de onafhankelijke variabele of berusting wordt genoemd. Het is niet nodig om alle termen of componenten in de eerste vergelijking op te nemen en daarom kan men ofwel enkele termen weglaten of deze naar wens opnemen. In het geval van twee gecorreleerde variabelen, kan men de regressievergelijkingen oplossen door de gecorreleerde termen in de tweede vergelijking op te tellen bij de eerste vergelijking en vervolgens op te lossen voor de afhankelijke variabele . Op deze manier verkrijgt men de gemiddelde kwadratische waarde van de residuen.

Een andere manier om de regressievergelijkingen op te lossen, is door de gecorreleerde factoren te selecteren en deze te gebruiken om in de overeenkomstige modellen te passen. Maar de problemen worden in dit geval veel gecompliceerder, omdat de aannames over de patronen de schattingen van de parameters kunnen veranderen. Daarom is het beter om de vergelijkingen van de kleinste kwadraten op te lossen en de resultaten te nemen in graden van afwijkingen in plaats van in graden van gemiddelde. Maar als het bereik van de onafhankelijke variabelen de formule om op te lossen niet verandert, kunnen de regressievergelijkingen toch nuttig zijn om redelijk goede schattingen van de parameters te verkrijgen.

Voor meer info klik je deze site aan: http://test241